Štatút súťaže
dokument
Získaj klienta a vyhraj slúchadla Marshall s QuatroCarom
Pre klienta
dokument
Súhlas so spracovaním osobných údajov
dokument
Súhlas so spracovaním osobných údajov_právnická osoba
dokument
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov
dokument
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - nepodnikateľ
dokument
Odstúpenie od kúpnej zmluvy - podnikateľ, právnicka osoba
dokument
Potrvdenie o príjme
dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - nepodnikateľ

dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - podnikateľ

dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - právnická osoba

dokument
Zoznam poskytovanych udajov

Pre sprostredkovateľa
dokument
Súhlas so spracovaním osobných údajov_TIPER
dokument
Informácie o finančnom sprostredkovaní (SFA, VFA)
dokument
Dohoda o zasielaní a preberaní dokladov pri ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy a zmluvy o zabezpečení
dokument
Dohoda o zasielaní a preberaní dokladov pri ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o úvere
dokument
Vizuál Quatro Car

Reklamačný poriadok
dokument
Reklamačný poriadok

Positenie splátok
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Kritická choroba poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Poistenie finančnej straty GAP
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Hospitalizácia poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Smrť poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Strata zamestnania poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Trvalá invalidita poisteného
KONTAKTUJTE NÁS
Sme tu pre vás.

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:
0850 123 789