Pre klienta
dokument
Základná produktová charakteristika - Pôžička na auto ONLINE
dokument
Základná produktová charakteristika - úver so zabezpečením
dokument
Potvrdenie zamestnávateľa o príjme
dokument
Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
dokument
Súhlas so spracovaním osobných údajov
dokument
Potvrdenie poisťovateľa o zriadení vinkulácie poistného plnenia
dokument
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - nepodnikateľ

dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - podnikateľ

dokument

Žiadosť o prevod zmluvy - právnická osoba

dokument
Žiadosť o predčasné splatenie úveru
dokument
Zoznam poskytovanych udajov

Pre sprostredkovateľa
dokument
Informácie o finančnom sprostredkovaní (SFA, VFA)
dokument
Dohoda o zasielaní a preberaní dokladov pri ukončení zmluvy s dátumom podpisu do 12.6.2014
dokument
Dohoda o zasielaní a preberaní dokladov pri ukončení zmluvy s dátumom podpisu od 13.6.2014
dokument
Vizuál Quatro Car

Reklamačný poriadok
dokument
Reklamačný poriadok

Positenie splátok
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Kritická choroba poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Poistenie finančnej straty GAP
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Hospitalizácia poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Pracovná neschopnosť poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Smrť poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Strata zamestnania poisteného
dokument
Oznámenie poistnej udalosti - Trvalá invalidita poisteného
KONTAKTUJTE NÁS
Sme tu pre vás.

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:
0850 123 440