KONTAKT

SÍDLO: 

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok

IČO: 35 923 130, zapísaná v OR OS Prešov, odd.: Sa, vl. č. 10315/P

 

Korešpondenčná adresa: 

Consumer Finance Holding, a.s., divízia QuatroCar, Ul. 29. augusta 3, 058 01 Poprad

 

infolinka: 0850 123 440

číslo pre volanie zo zahraničia: +421 2 4855 5218

e-mail: info@quatrocar.sk

kontakt pre médiá: tlacove@cfh.sk

 

Aukčný a poaukčný predaj vozidiel

t.č.: 0907 991 183,  0915 931 909

e-mail: aukcie@quatrocar.sk

 

Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, vyplnte prosim tento kontaktný formulár.

 


 

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 10315/P (ďalej len ,,CFH") Vám oznamuje nasledovné informácie: CFH je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov vedenom NBS pod číslom: 5644. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie úverov výlučne s jedným veriteľom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.. Všeobecná úverová banka, a.s. je vydavateľom Autokarty. CFH ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie poistenia s viacerými poisťovňami. Spoločnosť CFH, a.s. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie dokladov a dokumentácie. 

 

Consumer Finance Holding, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo.

 


 

Informácie podľa §15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Nebankový register
Formulár finančný agent
Informácie o poistení