V spolupráci s renomovanými poisťovňami vám ponúkame najmodernejší spôsob poistenia, ktoré chránia vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií.

Náš kompletný balík služieb zahŕňa havarijné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie finančnej straty - GAP a poistenie schopnosti splácať splátky.

Poistenie ponúkame ako voliteľný doplnkový produkt k našim úverovým produktom.

Výhody poistenia

 • tím špecialistov výlučne pre oblasť poisťovania
 • rýchle, atraktívne a cenovo výhodné poistenie podpísaním úverovej zmluvy
 • istota a bezpečie v prípade nepriaznivých životných situácií
 • pomoc pri riešení poistných udalostí
 • poistné zahrnuté v mesačnej splátke úveru

Poistné produkty

Zvýhodné sadzby zmluvných poisťovní pre QuatroCar

UNIQA poisťovňa, a.s.
 • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
 • 10 % zľava zo základnej sadzby PZP pri súčasnom uzatvorení Havarijného poistenia s plnením rozpočtom
 • 10% zľava zo základnej sadzby PZP a 5% zľava z Havarijného poistenia za podmienky súčasného dojednania poistení

GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s.
 • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
 • 10 % zľava zo základnej sadzby PZP pri súčasnom uzatvorení Havarijného poistenia

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • 10 % zľava zo základnej sadzby Havarijného poistenia pre držiteľov Pôžičkovej karty Quatro alebo Pôžičkovej karty Triangel
 • 40 % zľava zo základnej sadzby PZP

Zároveň vám ponúkame veľmi žiadaný druh ochrany vašich finančných prostriedkov (poistenie schpnosti splácať splátky) v poisťovni:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.


KONTAKTUJTE NÁS
Sme tu pre vás.

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:
0850 123 789