Oznamy VÚB Leasing

Kontakt

ZAVOLAJTE NÁM

Infolinka 0850 123 789
Infolinka zo zahraničia: +421 248 555 983
Infolinka je dostupná
v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 hod.
Dokumenty na stiahnutie

SÍDLO:

VÚB Leasing, a.s.  
Mlynské Nivy 1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 
IČO: 31 318 045, zapísaná v OR OS Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 313/B

 

AUKČNÝ A POAUKČNÝ
PREDAJ VOZIDIEL:

e-mail: aukcie@vub.sk

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKTNÝ FORMULÁR
e-mail info@quatrocar.sk alebo použite kontaktný formulár
KONTAKTNÝ FORMULÁR

SÍDLO:

VÚB Leasing, a.s.  
Mlynské Nivy1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 
IČO: 31 318 045, zapísaná v OR OS Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, vložka číslo: 313/B

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

VÚB Leasing, a.s.  
divízia QuatroCar, 
Ul. 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad
 

 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:

e-mail: zooou@vubleasing.sk


Ak máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou, vyplňte prosím tento formulár pre spoluprácu.

Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, P.O.BOX 5, 820 05 Bratislava 5, IČO: 31318045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 313/B Vám oznamuje nasledovné informácie: VÚB Leasing, a.s. je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia vedenom NBS pod číslom: 151390. VÚB Leasing, a.s. ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie úverov výlučne s jedným veriteľom, ktorým je Všeobecná úverová banka, a.s.. Všeobecná úverová banka, a.s. je vydavateľom Autokarty. VÚB Leasing, a.s. ako samostatný finančný agent vykonáva sprostredkovanie poistenia s viacerými poisťovňami. Spoločnosť VÚB Leasing, a.s. si vyhradzuje právo na dodatočné vyžiadanie dokladov a dokumentácie.

VÚB Leasing, a.s. je členom skupiny VÚB – Intesa Sanpaolo.

Informácia k zlúčenému súhlasu

Zavolajte nám 0850 123 789
Sme tu pre vás info@quatrocar.sk
Dokumenty na stiahnutie
Nájdete nás aj na