Oznamy VÚB Leasing

Kontakt

ZAVOLAJTE NÁM

Infolinka 0850 123 000
Infolinka zo zahraničia: +421 248 555 970
Infolinka je dostupná
v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 hod.
Dokumenty na stiahnutie

SÍDLO:

Všeobecná úverová banka, a.s.   
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155

NAPÍŠTE NÁM

e-mail info@quatrocar.sk alebo použite kontaktný formulár
KONTAKTNÝ FORMULÁR

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Ul. 29. augusta 3, P.O.BOX 87, 058 01 Poprad

 

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VÚB“) oznamuje Klientovi nasledovné informácie:
1. VÚB je zapísaná ako samostatný finančný agent v podregistroch poskytovania úverov, úverov na bývanie ,spotrebiteľských úverov a poistenia alebo zaistenia a ako viazaný finančný agent v podregistri poistenia alebo zaistenia vedenom NBS pod registračným číslom 26796.
2. VÚB má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní poistenia s nasledujúcimi inštitúciami: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Amslico poisťovňa - Alico, a.s. a Generali Slovensko poisťovňa a.s. – všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach týchto osôb.
3. Osoby uvedené v bode 2 ani osoby ovládajúce tieto osoby nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach VÚB.
Nebankový register, Informácia o spracúvaní osobných údajov v Spoločnom registri bankových informácií, Formulár finančný agent, Informácie o poistení

Zavolajte nám 0850 123 000
Sme tu pre vás info@quatrocar.sk
Dokumenty na stiahnutie
Nájdete nás aj na